Spoločnosť MERKOM, s.r.o. ponúka

Naším zákazníkom

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Zatepľovanie fasád

Zatepľovanie a rekonštrukcie striech

Rekonštrukcie lodžií, balkónov, kovových konštrukcií

Predaj a prenájom lešenia

Záručný a pozáručný servis

Strojové omietanie - vnútorné, vonkajšie

Výroba trysiek na omietacie stroje

Potery – samonivelizačné liate, cementové

TAXI služba – osobná doprava

Nákladná cestná doprava

Výkopové práce minibagron / UNC 060 /


REFERENCIE

Vlastníkom bytov

Realizáciu zateplenia bytového domu overeným kontaktným tepelnoizolačný systémom Baumit

Odstraňovanie systémových porúch

Vypracovanie cenovej kalkulácie pre najvhodnejší tepelnoizolačný systém

Poradenský servis

Poradenstvo s financovaním diela

Kompletizácia podkladov s možnosťou vybavenia dokumentov zo strany finančných inštitúcií

Kompletizácia žiadosti o poskytnutie nenávratnej dotácie zo strany štátu - program odstraňovania systémových porúch Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

Kompletizácia žiadosti v programe Obnova zo ŠFRB

Záručný a pozáručný servis


REFERENCIE